Σ.Δ.Ο.Ε.: Σφραγίζονται αντλίες υγραερίου σε τρία πρατήρια καυσίμων

0
2019 260
2019 260

Η μη διασύνδεση των αντλιών υγραερίου με τους ηλεκτρονικούς φορολογικούς μηχανισμούς διαπιστώθηκε σε τρεις περιπτώσεις κατά τους ελέγχους της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. σε πρατήρια καυσίμων. Εκτός από την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, η υπηρεσία θα προχωρήσει στη σφράγιση των αντλιών υγραερίου μέχρι την οριστική συμμόρφωση των πρατηριούχων με την πιο πάνω υποχρέωση.

Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της προστασίας των καταναλωτών, διενήργησε ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων στο νομό Αττικής, με έμφαση στη συμμόρφωση αυτών στις νέες απαιτήσεις διασύνδεσης των αντλιών υγραερίου με τους ηλεκτρονικούς φορολογικούς μηχανισμούς των πρατηρίων και διαβίβασης δεδομένων στη Γ.Γ.Π.Σ., επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

http://bit.ly/2JXh8SE