ΟΟΣΑ: Και η Ελλάδα υιοθέτησε τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης

0
ΟΟΣΑ: Και η Ελλάδα υιοθέτησε τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης
και η ελλάδα υιοθέτησε τις βασικέ
ΟΟΣΑ: Και η Ελλάδα υιοθέτησε τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χάραξη διεθνούς πολιτικής σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη υιοθετήθηκαν επίσημα από τις 36 χώρες-μέλη  του ΟΟΣΑ (ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα), καθώς και από άλλα 6 κράτη.

Προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι «έξυπνες» τεχνολογικές καινοτομίες θα σχεδιάζονται με τρόπο δίκαιο, ασφαλή και αξιόπιστο, βάζοντας σε προτεραιότητα τις ανθρώπινες ανάγκες και καθιστώντας τους δημιουργούς και λειτουργούς των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υπεύθυνους απέναντι στην κοινωνία, οι 42 χώρες συμφώνησαν να ακολουθήσουν πλέον μια σειρά από διεθνή «πρότυπα» ασφάλειας.

Οι αρχές της συμφωνίας παρουσιάστηκαν και υιοθετήθηκαν στην ετήσια υπουργική σύνοδο του ΟΟΣΑ στο Παρίσι (22 και 23 Μαΐου), με κεντρικό θέμα: «Τιθασεύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης».

Το ζήτημα της χάραξης μιας ενιαίας διεθνούς πολιτικής για την ασφαλέστερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης  μελετήθηκε και συζητήθηκε από την ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων (με εκπροσώπους από τις κυβερνήσεις, τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις τεχνολογίας, την κοινωνία των πολιτών, τους διεθνείς οργανισμούς και τα συνδικάτα), πριν από την υιοθέτηση της συμφωνίας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο που ζούμε και δουλεύουμε, παρέχοντας σημαντικά οφέλη στις κοινωνίες και στις οικονομίες μας. Όμως φέρνει επίσης στο προσκήνιο νέες προκλήσεις και πυροδοτεί άγχη και ηθικές ανησυχίες. Αυτό μεταφέρει στις κυβερνήσεις την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζονται με τρόπο που σέβεται τις αξίες μας και τους νόμους, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εμπιστευθούν ότι η ασφάλειά τους και η προστασία της ιδιωτικότητας τους θα παραμείνουν ζητήματα υψίστης σημασίας», δήλωσε από τη μεριά του ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ ‘Ανχελ Γκουρία.

Οι αρχές που διασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ομάδα ειδικών της οποίας έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα τις δικές της «Κατευθυντήριες οδηγίες Ηθικής για αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη».

Οι συγκεκριμένες αρχές του ΟΟΣΑ θα συζητηθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής G20 στην Ιαπωνία. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι ειδικοί ψηφιακής πολιτικής του ΟΟΣΑ -βασιζόμενοι στις συγκεκριμένες αρχές- θα παρουσιάσουν πρακτικές οδηγίες για την υλοποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών σε διεθνές-εθνικό επίπεδο.

Παρόλο που η υιοθέτηση τέτοιων μέτρων δεν εξασφαλίζει νομικές δεσμεύσεις εκ μέρους των κρατών- μελών, ανάλογες συμφωνίες οδηγούν συχνά στη διαμόρφωση «θετικών» διεθνών προτύπων και κανόνων, που μπορούν να ενσωματωθούν στις νομοθεσίες κυβερνήσεων-κρατών.

Ενδεικτικά οι οδηγίες του ΟΟΣΑ -για τη δίκαιη και ασφαλή αξιοποίηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε διεθνές επίπεδο- δηλώνουν ότι:

– Οι οργανισμοί και οι άνθρωποι που αναπτύσσουν, εγκαθιστούν ή λειτουργούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία τους, η οποία θα συνάδει με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ.

– Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που σέβεται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες και τη διαφορετικότητα, καθώς επίσης πρέπει να ενσωματώνουν τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες, για παράδειγμα επιτρέποντας την ανθρώπινη επέμβαση, αν χρειαστεί, με τελικό στόχο μια ανοικτή και δίκαιη κοινωνία.

– Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ωφελεί τους ανθρώπους και τον πλανήτη, προωθώντας την ανάπτυξη που δεν θα αποκλείει κανέναν, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καθολική ευημερία.

– Είναι αναγκαία η διαφάνεια και υπεύθυνη λογοδοσία σχετικά με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πότε έρχονται σε επαφή με αυτά.

– Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να λειτουργούν με ασφαλή τρόπο στη διάρκεια της ζωής τους και οι δυνητικοί κίνδυνοι τους πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται.

Ο ΟΟΣΑ συμβουλεύει τις κυβερνήσεις:

– Να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον πολιτικής που θα ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη συστημάτων αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης.

– Να εφοδιάσουν τους ανθρώπους με τις δεξιότητες που χρειάζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους για να κάνουν την μετάβαση από τις παραδοσιακές στις «έξυπνες» θέσεις εργασίας.

– Να διευκολύνουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη που θα επιταχύνει τις καινοτομίες σχετικά με την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη.

– Να προωθήσουν τη διασυνοριακή και τη διατομεακή συνεργασία, ώστε τα κράτη να μοιρασθούν τις σχετικές πληροφορίες και να αναπτύξουν κοινές προδιαγραφές τεχνητής νοημοσύνης.

– Να προωθήσουν τη δημιουργία προσβάσιμων οικοσυστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με τις κατάλληλες ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες, καθώς και τους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την ευρεία διάχυση των σχετικών δεδομένων και γνώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

http://bit.ly/2JXh8SE