Μειωμένο το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο δίμηνο του 2019 σε σχέση με πέρυσι

0
Μειωμένο το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο δίμηνο του 2019 σε σχέση με πέρυσι

Το Ενοποιημένο Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 εμφανίζεται μειωμένο κατά 75 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Ειδικότερα στην έκθεσή του με τίτλο «Δημοσιονομικά στοιχεία Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019» το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αναφέρει τα ακόλουθα:

«Ο κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει μειωμένο ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα κατά 1.873 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στην πλευρά των εσόδων, εμφανίζονται μειωμένα τα φορολογικά έσοδα κατά 599 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 223 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η μείωση των φορολογικών εσόδων οφείλεται κυρίως στο μέρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος που καταγράφεται ως «Φόροι επί της παραγωγής» και ενώ το 2018 καταβλήθηκε τον Φεβρουάριο (614 εκατ. ευρώ) φέτος αναμένεται να καταβληθεί τον Απρίλιο.
»Στην πλευρά των δαπανών του κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 1.576 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του προηγούμενο έτος, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 704 εκατ. ευρώ, στην αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 789 εκατ. ευρώ και στην αύξηση των δαπανών ΠΔΕ κατά 84 εκατ. ευρώ.
»Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν αυξημένα έσοδα κατά 1.086 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 4 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα αυξημένο κατά 1.094 εκατ. σε σχέση με πέρσι. Η αύξηση των εσόδων των νομικών προσώπων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 1.166 εκατ. ευρώ.
»Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης καταγράφουν μειωμένα έσοδα κατά 105 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 75 εκατ. ευρώ, με συνέπεια το πρωτογενές αποτέλεσμά τους να είναι μειωμένο κατά 30 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Η μείωση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στις μειωμένες μεταβιβάσεις από τον κρατικό Προϋπολογισμό κατά 125 εκατ. ευρώ.
Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 396 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 100 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την βελτίωση του πρωτογενούς αποτελέσματος κατά 296 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018. Η αύξηση των εσόδων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μεταβιβάσεων από τον κρατικό Προϋπολογισμό κατά 254 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο δίμηνο του 2018 και των ασφαλιστικών εισφορών κατά 98 εκατ. ευρώ.
»Τέλος, η μεγαλύτερη αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 118 εκατ. ευρώ το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2019 έναντι μικρότερης αύξησης κατά 71 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2018, είχε μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης το 2019».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://bit.ly/2JXh8SE