Διεθνές Συνέδριο Ψυχικής Υγείας «Από τη διαχείριση κρίσεων στις βιώσιμες μεταρρυθμίσεις»

0
Διεθνές Συνέδριο Ψυχικής Υγείας «Από τη διαχείριση κρίσεων στις βιώσιμες μεταρρυθμίσεις»

Στην Αθήνα από τις 3 έως τις 4 Ιουνίου, στην Αίθουσα «Άλκης Αργυριάδης» (Προπύλαια Πανεπιστημίου 30), θα διεξαχθεί Διεθνές Συνέδριο Ψυχικής Υγείας.

Τίτλος του: «Από τη διαχείριση κρίσεων στις βιώσιμες μεταρρυθμίσεις». Στους συνδιοργανωτές ανήκουν και οι Γιατροί του Κόσμου, μαζί με το MHPSS sub-working group στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Reference Group of the Inter-Agency Standing Committee (RG IASC).

Όπως αναφέρουν οι Γιατροί του Κόσμου: «Οι ανάγκες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης έχουν αναδειχτεί σε κορυφαίο θέμα, μεγάλη ανάγκη και σημαντική προτεραιότητα τόσο στο πλαίσιο της πρόσφατης προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης στην Μεσόγειο όσο και της οικονομικο-κοινωνικής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα μας.

Οι ψυχο-κοινωνικές διαταραχές που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός εξαιτίας τέτοιων τραυματικών εμπειριών εντείνονται περαιτέρω εάν αναλογιστεί κανείς τις εγγενείς αδυναμίες του συστήματος ψυχικής υγείας στην Ελλάδα καθώς και τις συνέπειες που η οικονομική κρίση επέφερε στον τομέα της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας γενικότερα».

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής τους κάνουν γνωστό ότι: «Το συνέδριο διαρθρώνεται σε διαφορετικές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, διοργανώνονται τέσσερα (4) διακριτά στρογγυλά τραπέζια / panels : Το πρώτο αφορά την παρουσίαση των οδηγιών της IASC και την πρόσφατη μετάφρασή τους στα Ελληνικά. Το δεύτερο αφορά τις διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας και το τρίτο τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και καλές πρακτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση σχετικών πολιτικών.

Τέλος, ένα στρογγυλό τραπέζι αφιερωμένο στην πρόσφατη καταστροφή στο Μάτι θα επιχειρήσει να καλύψει το φάσμα ανάμεσα στην διαχείριση κρίσεων, τα συστήματα πρόληψης και έγκαιρης ειδοποίησης (early warning systems) την συμμετοχή της κοινότητας, την δράση, την συνεργασία και το συντονισμό των φορέων σε παρόμοιες καταστάσεις.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από την κοινωνία των πολιτών ενώ στο τέλος της δεύτερης ημέρας προγραμματίζονται έξι (6) συνολικά θεματικά εργαστήρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν από διαφορετικούς φορείς και οργανώσεις. Τέλος, δύο (2) ημέρες εκπαίδευσης εκπαιδευτών (ToT) αναφορικά με τις οδηγίες της IASC, θα λάβουν χώρα μετά το πέρας των δύο (2) πρώτων συνεδριακών ημερών».

http://bit.ly/2JXh8SE